Development a Assessment Centre

Víme jak se měří úspěch. Umíme zhodnotit váš výkonový a osobní potenciál a vaše kompetence.

Cíle assessment programu je:

 • zmapování rozvojového potenciálu jednotlivých účastníků, zdůraznění silných stránek osobnosti
 • zmapování osobních rezerv jednotlivých účastníkům
 • rozvoj sebereflexe účastníků
 • posílení vzájemné týmové spolupráce, rozvoj komunikace a důvěry v týmu
 • řešení, příp. prevence problémových situací uvnitř týmu

 

Co je Assessment program?

Jedná se o speciální program zážitkového vzdělávání, který využívá vyváženou kombinaci psychodiagnostických metod, modelových situací outdoorového i indoorového charakteru a na ně navazujících rozborů podněcujících sebereflexi.

Modelové situace

Mezi nejčastěji využívané modelové situace patří komunikační, strategické, sebepoznávací i adrenalinové hry, vyžadující uplatnění různorodých kompetencí všech členů týmu (odvaha, ochota ke spolupráci, intelektová zdatnost, kreativita, empatie, motorická obratnost atd.).

Zpětná vazba

Po většině modelových situací následuje rozbor, tzv. zpětná vazba, jejíž cílem je zpětné zhodnocení průběhu aktivit, uvědomění si rezerv jednotlivců i celého týmu. Outdoorové modelové situace se v programu střídají s psychodiagnostickými metodami, které mají potvrdit výstupy z modelových situací. Kromě obvykle užívaných standardizovaných sebeposuzovacích dotazníků využíváme i projektivní psychodiagnostiku, která minimalizuje vliv sebestylizace posuzovaného.

Účastníci programu jsou systematicky pozorováni a hodnoceni v situacích různého zaměření několika nezávislými hodnotiteli, tak, aby výsledné individuální výstupy byly co nejobjektivnější. Pozorování a hodnocení se zaměřuje na kompetence a formy chování, které považuje za klíčové zadavatel programu.

Hodnocení účastníků

Hodnocení probíhá jednak strukturovanou formou - tj. systematickým pozorováním a hodnocením vybraných kompetencí pomocí škálovacích formulářů, jednak formou nestrukturovanou, tj. kvalitativní analýzou veškerého pozorovatelného chování. Při zpracovávání a předávání výsledků development centra jsou respektovány etické normy.

Program je vhodný pro skupinu 10 osob.

Outdoor development centre

Jedná se o speciální program zážitkového vzdělávání, který využívá vyváženou kombinaci psychodiagnostických metod, modelových situací outdoorového i indoorového charakteru a na ně navazujících rozborů podněcujících sebereflexi. Mezi nejčastěji využívané modelové situace patří komunikační, strategické, sebepoznávací i adrenalinové hry, vyžadující uplatnění různorodých kompetencí všech členů týmu (odvaha, ochota ke spolupráci, intelektová zdatnost, kreativita, empatie, motorická obratnost atd.) Po většině modelových situací následuje rozbor, tzv. zpětná vazba, jejíž cílem je zpětné zhodnocení průběhu aktivit, uvědomění si rezerv jednotlivců i celého týmu. Outdoorové modelové situace se v programu střídají s psychodiagnostickými metodami, které mají potvrdit výstupy z modelových situací. Kromě obvykle užívaných standardizovaných sebeposuzovacích dotazníků využíváme i projektivní psychodiagnostiku, která minimalizuje vliv sebestylizace posuzovaného.

Účastníci programu jsou systematicky pozorováni a hodnoceni v situacích různého zaměření několika nezávislými hodnotiteli, tak, aby výsledné individuální výstupy byly co nejobjektivnější. Pozorování a hodnocení se zaměřuje na kompetence a formy chování, které považuje za klíčové zadavatel programu. Hodnocení probíhá jednak strukturovanou formou - tj. systematickým pozorováním a hodnocením vybraných kompetencí pomocí škálovacích formulářů, jednak formou nestrukturovanou, tj. kvalitativní analýzou veškerého pozorovatelného chování. Při zpracovávání a předávání výsledků development centra jsou respektovány etické normy.

Program je vhodný pro skupinu 10 osob.

Cíle programu

 • zmapování rozvojového potenciálu jednotlivých účastníků, zdůraznění silných stránek osobnosti
 • zmapování osobních rezerv jednotlivých účastníkům
 • doporučení pro tvorbu individuálních rozvojových plánů - doporučení dalších možností vzdělávání
 • rozvoj sebereflexe účastníků
 • posílení vzájemné týmové spolupráce, rozvoj komunikace a důvěry v týmu
 • řešení, příp. prevence problémových situací uvnitř týmu
 • prevence syndromu vyhoření

Mohlo by vás zajímat

Na míru potřebám vašeho týmu můžeme připravit řadu zajímavých programů. Mezi nejoblíbenější patří teambuilding. Program, který intenzivně rozvíjí tým a zlepšuje vaši komunikaci. Díky teambuildingu pochopíte sami sebe i své kolegy a pracujete jako skutečný tým.

Více informací o teambuildingu

Inspirace pro vás

Naše programy jsou vždy kombinací dobrodružné hry s určitým příběhem. Tato kombinace vám umožní odhodit své pracovní starosti a obavy a na pár dní se vžít do postavy v příběhu.

 • Adrenalinové aktivity pro Development & Assessment

  Velké výzvy a odvážné kroky. To je výsledek zapojení adrenalinových aktivit do programů typu AC. Tyto výzvy odhalí nejen pravou tvář účastníků, ale také pravé týmové hráče, kteří poskytují podporu ostatním.

 • Komunikační hry

  V našich teambuildingových programech používáme tyto aktivity jako simulaci komunikačního prostředí na pracovišti. Díky těmto aktivitám a následujícím rozborům dokážeme odhalit a pojmenovat základní komunikační bariéry a skryté možnosti týmu v této oblasti.

Chcete více informací? Kontaktujte nás.


Položky označené hvězdičkou jsou povinné (*).

Připojené obrázky

Assessment

Zkušenosti našich klientů

 • "Se společností TERN event, s. r. o. jsme strávili několik víkendových akcí na vodě. Pokaždé to pro nás byly dny plné legrace a zábavy, spojené s notnou dávkou adrenalinu a dobrodružstvím. Těšíme se na další společné zážitky."

  Petr Cabák, Jednatel společnosti
  ALFUN a.s.

 • "Terňáci pro nás připravili na míru ušitý, zábavný a přitom do hloubky promyšlený program, kterým nás nenásilným způsobem,s lehkostí a vtipem, provázeli."

  Sylwia Říhošková,
  Hartmann - Rico, a.s.