Teambuilding

Zajímají Vás možnosti rozvoje týmové spolupráce, ale nevíte co od teambuildingu očekávat? V tom případě je pro Vás určena tato stránka.

 

Teambuilding

Začneme s tím, co se za tímto pojmem skrývá. Teambuilding je rozvojově-vzdělávací metoda, která oproti jiným vzdělávacím metodám pracuje se zkušeností jednotlivců i sdílenými zkušenostmi celé skupiny. Na základě těchto uložených informací a prostřednictvím zažívání nových neobvyklých situací přispívá k odhalení možných bariér a rezerv výkonu týmu. Díky svému charakteru se vyznačuje prodlouženu zapamatovatelností získaných poznatků.
Teambuilding je zábavnou formou vzdělávání a rozvoje - jeho hlavní složkou je však cílená práce na zvyšování úrovně týmových kompetencí. Předpokladem je tedy motivace účastníků i vedoucích jednotlivých skupin.

Pro koho je teambuilding určen?

Tato forma rozvoje je vhodná především pro pracovní skupiny a firemní týmy o počtu 8-12 členů. Nezáleží na tom, zda jste nově vzniklou skupinou, nebo týmem s dlouhodobými zkušenostmi se společnou kooperací. Díky schopnosti práce s nevyužitým potenciálem je teambuilding vhodný jak pro řešení aktuálních problémů či krizí pracovních skupin, tak pro rozvoj při ustálení týmu.


Bariéry teambuildingu?

1. Počet účastníků

Optimální počet pro rozvoj týmu formou teambuildingu je 8-12 osob. V tomto počtu dochází k žádoucím odezvám všech členů týmu na nové situace. Skupina není tak velká, aby v ní docházelo k nárůstu anonymity a ztrátě zodpovědnosti, ale zároveň je dostatečně velká pro poskytnutí vzájemné inspirace a opory.

V případě, že je skupina větší, doporučujeme zvolit spíše teamspiritový program nebo akci ve stylu Fun event. Teambuilding pro 800 lidí je opravdu nereálný.

Tým2 Tým4 Nová položka

2. Neadekvátní očekávání

Teambuilding není zázrak - je to často dlouhá a tvrdá práce. Proto neočekávejte, že se po vašem prvním teambuildingu týmový výkon ze dne na den zlepší. Prvním krokem bývá vůbec odkrytí bariér a nových možností, které poskytuje půdu pro další rozvoj týmu. Efekty teambuildingu jsou však dlouhodobější než u jiných metod rozvoje.
Tento typ programů se také často plete s teamspiritovými programy, které jsou více zaměřeny na společný zážitek a zábavu. Je však třeba si uvědomit, že když chceme něco získat, musíme i něco dát - v tomto případě zápal a snahu a společnou práci.

3. Nejasné cíle

Před zadáním teambuildingového programu si promyslete, co by měl tento program splnit, jak by měl navazovat na strategie řízení vašich lidských zdrojů a jaké by měly být výstupy takové akce. Nejasně či obecně stanovený cíl, nenavazující na potřeby týmu či vaší firmy mohou způsobit mimoběžnost očekávání účastníků a nastavení programu.

4. Nízká motivace

Efekty teambuildingu se odvíjejí od motivace účastníků. Při nedostatečné snaze o vlastní reflexi nemůže skupina dosáhnout odhalení proběhlých situací, a tím dojít k odkrytí rezerv týmu.

Při zadávání teambuildingového programu je nutné si uvědomit, že se jedná o nástroj rozvoje, který je úspěšný podle toho, co zpracovává.

Aktuality

 • Nový zábavný program - O korunu Karla IV.

  7.11.
  2018

  Doba vánočních a novoročních večírků se nezadržitelně blíží. Máme pro Vás i letos připraveny zábavné soutěžní programy vhodné na tyto akce. Novinkou je náš nový soutěžní program o Korunu Karla IV. Zaměřený na naši zemi o kterém se dozvíte v příloze. Samozřejmě máme připraveny i naše další programy jako je např. Audiostop, Kufr, Kasíno, Večer sázek a další.

 • Instruktorský kemp

  15.04.
  2018

  O víkendu jsme absolvovali přípravný kemp na letošní sezónu. Na programu bylo zdravotní školení, získání oprávnění pro výškové práce a také testování nových aktivit. Počasí bylo na Rabštejně úžasné a my jsme připraveni :)

Více aktualit