Teambuilding - budování týmu

Teambuilding intenzivně rozvíjí tým a zlepšuje vaši komunikaci. Díky teambuildingu pochopíte sebe i své kolegy a pracujete jako skutečný tým.

Teambuilding rozvíjí:

 • týmovou komunikaci
 • vznik nových a prohloubení stávajících sociálních vazeb
 • synchronizaci a kooperaci členů týmu
 • posílení týmové a organizační identity
 • efektivní rozdělování týmových rolí
 • posílení vzájemné důvěry
 • rozvoj schopnosti optimální práce s časem

Zážitek-zpětná vazba-nová zkušenost - tři pilíře teambuildingu

Teambuilding nebo také budování týmu je účinnou vzdělávací metodou, které je zaměřena na rozvoj tzv. „měkkých" dovedností (soft skills). K těm řadíme takové dovednosti jako je schopnost efektivní komunikace, řešení problémů či rozdělení týmových rolí. Ty se oproti tzv. „tvrdým" dovednostem (kam spadají technické kompetence pracovníků) vyznačují déletrvajícím efektem na chování aktérů vzdělávací akce. Jsou tak vhodné především pro strategické personální plánování s dlouhodobým výhledem.

Teambuilding: Zaměřeno na rozvoj osobnosti

Výhodou teambuildingových programů je zaměření především na osobnostní rozvoj, který má výraznější vliv na samotné chování pracovníků i firemních týmů než technické vzdělávací programy - stávají se tak pro zadavatelské firmy konkurenční výhodou.

Výhodou rozvoje těchto soft skills pomocí outdoor trainingu a teambuildingu je především v zapojení samotných účastníků a možnosti otestovat nové zkušenosti v praxi. Přenos těchto dovedností do pracovního života je tak přirozenější než u vzdělávání „přednáškového" typu. Teambuilding umožňuje díky spojení zážitků a vzdělávacích metod pomocí cíleně vybraných aktivit a následných zpětných vazeb dlouhodobé uchování získaných zkušeností a předávaných informací.

Outdoorové prostředí

Outdoorové prostředí (tedy něco, co se nachází za dveřmi - ať už Vašeho domu, Vaší firmy nebo Vašeho vlastního světa, tedy všeho co je pro Vás komfortní a staví hranice Vašemu rozvoji, kreativitě a inovaci) dodává teambuildingu novou dimenzi. Kromě toho, že na účastníky vzdělávací akce působí relaxačně, přispívá také ke vzniku silnějších zážitkům (které dále působí na získané zkušenosti jako konzervant) a umožňuje účastníkům využít nepoužívané přístupy k řešení problémů či odkrýt inovační rezervy v arzenálu jednotlivců i celých týmů. Vhodná je samozřejmě i kombinace s indoorovými aktivitami, kterých používáme v teambuildingu celou řadu.

Co je to teambuilding?

Teambuilding je prostředkem rozvoje a vzdělávání především vyššího a středního managementu, své uplatnění však najde teambuilding i u jiných specifických skupin - projekčních týmů, pracovních kolektivů s nutným zastoupením každodenní spolupráce či skupin specifického pracovního zařazení s nutnou podporou členů ze strany ostatních kolegů.

Váš teambuilding můžeme zaměřit na:

 • týmovou komunikaci
 • efektivní rozdělování týmových rolí
 • synchronizaci a kooperaci členů týmu
 • rozvoj schopnosti optimální práce s časem
 • vznik nových a prohloubení stávajících sociálních vazeb
 • posílení vzájemné důvěry
 • posílení týmové a organizační identity


Vše ale záleží na Vašem zadání. Teambuilding jako plnohodnotná vzdělávací metoda by měl vycházet z identifikované potřeby rozvoje jednotlivců či týmu - nad touto otázkou je tedy třeba se chvilku pozastavit. Pokud si nejste jistí otázkami, na které by Vám teambuilding měl pomoci nalézt odpovědi, obraťte se na nás - rádi Vám pomůžeme.

Pro koho je teambuilding vhodný

Teambuilding je vhodný pro skupiny 8-12 osob. Velikost skupiny je limitována především možnostmi zpětné vazby a jednotlivých aktivit. Tento počet poskytuje u teambuildingového programu dostatečný prostor pro zapojení všech členů týmů i dostatečně hlubokou reflexi v krátkém čase. Délku teambuildingového programu doporučujeme na 2-3 dny, podle stanovených cílů.


Důležité je také zdůraznit vliv motivace účastníků na výsledek celé akce. Jelikož je teambuilding postaven na aktivním přístupu a jisté míře sebereflexe účastníků, neobjede se bez spolupráce jeho aktérů. Proto by při jeho plánování měla být zřejmá opora u vedení společnosti i samotných účastníků.
Pouze oni samotní mohou dát celému procesu energii, kterou jako lektoři dokážeme vhodným způsobem zpracovat a usměrnit. Bez této energie je naše snaha bezcenná, stejně jako nikým neuchopená energie vzniklá týmovou aktivitou.

„Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá důvody."


Proto se Vaše teambuildingové programy snažíme koncipovat jako dobrodružné hry spojené s určitým příběhem - můžete tak odhodit své pracovní starosti a obavy a na pár dní se naplno „položit" do postavy z příběhu. Není to tak těžké.


Nebojte se, že si Vaše hlava při teambuildingu ani na chvíli neodpočine. Celý teambuildingový program je poskládán tak, aby týmové hry spojené se zpětnými vazbami střídaly adrenalinové a psychicky nenáročné aktivity. Namícháme Vám prostě ideální mix vzdělávání a zábavy.

Inspirace pro vás

Naše programy jsou vždy kombinací dobrodružné hry s určitým příběhem. Tato kombinace vám umožní odhodit své pracovní starosti a obavy a na pár dní se vžít do postavy v příběhu.

 • Komunikační hry

  V našich teambuildingových programech používáme tyto aktivity jako simulaci komunikačního prostředí na pracovišti. Díky těmto aktivitám a následujícím rozborům dokážeme odhalit a pojmenovat základní komunikační bariéry a skryté možnosti týmu v této oblasti.

 • Koordinační hry

  V dobře fungujícím týmu figurují jeho členové jako do sebe zapadající kolečka. Tyto aktivity, kladoucí důraz na spolupráci všech členů a efektivní rozdělení týmových rolí, umožní odhalit nesoulad mezi kompetencemi členů a jejich konkrétní funkcí či jejich zapojením v týmu. Základy tohoto nesouladu zároveň hledáme v konkrétním pracovním prostředí.

Teambuilding

Zkušenosti našich klientů

 • "Společnost Tern event s. r. o. pro naší společnost připravila outdorovou teambuildingovou akci Dolní Morava 2005, které se zúčastnilo na 70 spolupracovníků naší společnosti ze tří států - ČR, SK a PL. Spojení fyzické síly, psychické odolnosti, skupinové spolupráce, ale také individuální výkony byly pojítkem pro spojení osobností, které působí v naší společnosti. Tato schopnost společné integrace se promítla do jejich pracovních výkonů a rychlejšího zařazení nováčků do praktického života. Pozitivní ohlasy tohoto setkání daly podnět pro další spolupráci se společností Tern, kde našim požadavkem bylo začlenění co nejvíce osob, spolupracujících s naší společností, do podobného programu. Výsledkem byl outdoorový den s názvem Na loupežnické stezce v lokalitě Řimic u Litovle. Tato akce byla určená rodičům s dětmi a jejich příbuzným, kde si zástupci jednotlivých generací mohli vyzkoušet činnosti, které jsou součástí klasického outdooru. Nadšení těchto lidí, společná setkání a zábava opět splnila svůj účel a společnost se rozhodla pokračovat ve spolupráci s Ternem i tento rok."

  Andrej Bizoň, Manažer obchodu
  Akuna CZ, s.r.o.

 • "Zima, sníh, dobra parta a zajímavý program. Tern opět nezklamal a náš tým si užil týmovou zábavu a zároveň se stmelil při dobýváni zlata na Vysočině. Díky!"

  Miroslav Lapour,
  MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.